dziecko uczące się informatyki Zachęć dziecko do informatyki 12 października, 2023

Rola edukowania informatycznego już od wieku szkolnego jest spora. Obecnie informatyka jest dyscypliną dynamicznie rozwijającą się, a zatrudnienie w jej ramach można znaleźć w licznych branżach. Świetne przygotowanie naukowe, jakim bezsprzecznie jawi się wykształcenie informatyczne, jest kluczowe z punktu widzenia danej osoby, ale też gospodarki.

Comments (0) Read more